hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


 de w‚l


Hier woonden Alle en Seike bosma, Alle was een broer van Auke die het cafť runde.


Familie van der Veen "Feanw‚ldsterw‚l"   


Familie van der Veen "Feanw‚ldsterw‚l"   


Met bijzonder dank aan Renze ytsma die deze foto beschikbaar heeft gesteld.

CICHOREIFABRIEK VEENWOUDSTERWAL 
De cichoreifabriek was een oude stjelpboerderij, hij stond aan de Veenwoudstervaart  naast het cafť Lands Welvaren. (Het DŻke LŻke) De oude Cichoreifabriek is indertijd gekocht door Rinse Wybe Seinstra die was schipper hij is in 1915 overleden zijn weduwe Ymkje Minnes v.d. Wal heeft er toen nog drie jaar gewoond. In 1918 kocht Klaas Wybes v.d. Veen deze Stjelp. Er hebben verscheidene gezinnen in gewoond, in het voorhuis soms wel drie gezinnen tegelijk, o.a. Repke v.d. Leest en Minke en Tryn v.d. Leest, Ulke v.d. Meer en Tjits en Anna met haar kinderen later heeft ook Douwe Hogeveen er nog een poosje gewoond met Ymkje v.d. Mark en dochter Minke. Klaas en Ymkje v.d. Veen woonden aan de achterkant.

Geertje Ytsma


Luitsen van der Veen en Yde van der Veen


Jilles van der Veen


Grootvader, Tjalling Luitsens van der Veen, kreeg 2 zonen, Luitsen van der Veen en Yde van der Veen, welke naar canada emigreerde "Brantford" Luitsen van der Veen,Tjalling,Jilles,Ale,Joke,Annie,Yde woonden in Feanw‚ldsterw‚l. Alleen Annie van der Veen woont nog steeds in Feanw‚ldsterw‚l

Jilles kijk met veel plezier terug op mijn jeugd die ik in Feanw‚ldsterw‚l doorbracht.


schoolfoto Joke van der Veen


Het huis rechts op de foto waar Lenze Talma woont, dit is richting het spoor.


Deze foto is genomen bij de brug vanaf de streek naar de w‚l.
Rechts op de foto Egbert Westra en Jan de Jager (+)


Oane van der Veen op (niet achter het stuur) de trekker!
(Beter bekend als Lange Oane) ťťn altijd opgewekt persoon
en een grote vriend van Jonke (Jan de Jager (+)).


Tjalling van der Veen,  4de van rechts werkte bij de spoorwegen, op de foto station Veenwouden.


Luitsen van der Veen jaar 1922


Huis op de w‚l  waar Sietze en Mieke Hoekstra gewoond hebben.


Familie van der Veen "Feanw‚ldsterw‚l"   


Boerderij familie v.d. Mark op Veenwoudsterwal met op de
voorgrond vlnr Rinske v.d. Wal, Fetje Hoekstra, Cobe de Jager,
Ymkje v.d. Mark, twee jongetjes links: Sake Hoekstra, Pieter de Vries
jongetje rechts: Feye v.d. Mark
Familie Ytsma


Henny en Anneke Postma


Boele en syn Heit van der Leest

 

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl