hiem side map kontakt

Welcome to Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the NetherlandsFeanw‚ldsterw‚l, spoarbrÍge


Een wintersplaatje, links ziet u het huis van
Pieter en Wietske van der Meulen dit staat er nu niet meer
het is vervangen door een nieuw huis.  


Deze foto is gemaakt vanaf de spoorbrug, waar nu het
fietspad onder door gaat het buitenveld in.


Pieter en Wietske van der Meulen even op de foto ze gingen er even er netjes voor zitten. 


Pieter en Wietske in de boot de ouderen onder ons kunnen dit waarschijnlijk nog wel herinneren.  


Wietske in de boot de aardappelen moeten er uit !


Pieter en Wietske aan het aardappelen rooien, op de achtergrond ziet u de spoorbrug.
Op deze plek hebben Tjalling en Maaike zich gevestigd


Op de achtergrond staat het huis van Pieter en Wietske van der Meulen het is inmiddels afgebroken. De heer Halbe Westra ( beter bekend onder de naam reade Halbe) heeft hier een nieuw huis gebouw, wat er ook weer keurig uitziet en een aanwinst voor de w‚l is.


Achtergrond de spoorbrug

Onderstaande foto's van Pieter Wietske van de Meulen komen van Pieter Hoeksma
Jaar van de foto's 1968

Het moet in 1968 geweest zijn. Ik mocht voor het eerst met mijn eigen 
brommer op vakantie samen met een neef van mijn, nu huidige vrouw. 
Uiteraard nog niet met mijn vriendinnetje. Zo ging dat. Mijn oom, 
Johannes Hoeksma uit Veenwouden (inmiddels al weer een tijd geleden 
overleden) werkte meen ik op het gemeentehuis en die heeft ons naar 
die mensen geloodst. We hebben daar heerlijk naast het boerderijtje 
mijn eerste tent opgezet en fantastisch gekampeerd omdat we altijd 
ook over een bootje konden beschikken. Het water achter de spoorbrug 
is mij dus nog steeds bekend. Op de toegestuurde foto's staan dus 
Pieter en Wietske. Wietske in de boot en Pieter is daar op een oude 
manier aan het dorsen. Hij heeft het e.e.a. , ik meen bonen, in een 
grote zak waar hij met een dorsvlegel (twee gedeeltes) op slaat.
Het fluisterboot gebeuren is mij bekend. Enkele jaren geleden heb ik 
daar nog eens een dag een fluisterboot bij het cafť gehuurd, in het 
natuurreservaat rondgezworven.
Wat mij betreft mag je het hele verhaal op de website zetten. Prima.
Tegenover Pieter en Wietske woonde een, naar ik meen, Engelsman in 
een heel klein bootje. Laten we zeggen dat deze "heer" een 
behoorlijke hoeveelheid alcoholhoudend vocht in het naburige cafť 
(die daar flink aan moeten hebben verdiend) naar binnen wist te 
slaan. Helaas, zijn naam is mij ontschoten, maar alle informatie over 
ook die wonderbaarlijke "dronkaard" maar geen "beroerde hoor" is voor 
mijn geschiedschrijving uitermate welkom.
Enfin, hoop dat we elkaar weer wat hebben kunnen verder helpen en ik 
zal de website in de gaten houden en zie je reactie met grote 
belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,
Pieter Hoeksma

 

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl