hiem side map kontakt

Wolkom op de thûsside fan Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the Netherlands


 

                                 Sidemap


Indeling van de website:

. Banner top:
   
. banner Veritech (link naar
expertise en ervaring als veiligheidskundige
   . banner Succesor select bv (link naar de bedrijfsmakelaar) 
   . banner Retail makelaar (link naar specialist als het om winkels gaat)


. Navigatie:
   . hiem (
welkom op de website van feanwâlsterwâl
   . iisclub (ijsclub "Eendracht" Veenwoudsterwal Sinds 5  febr. 1879)
   . kafee (Café Dûke Lûk Veenwoudsterwal, voorheen café Halfweg)
   . fierljeppen (verspringen in vervlogen jaren, bij spoorbrug)
   . de streek ( dit gedeelte ligt in de gemeente T-diel, en foto's)
   . de wal (doorgaande straat, richting veenwouden en Hurdegaryp, en foto's)
   . spoarbrêge (spoorbrug, achter het café,Pieter en Wietske van der Meulen)
   . doarpsfeest (foto's van verschillende jaren dorpsfeest)
   . beropsfisker (Pieter Bijlsma vroeger beroepsvisser in de omgeving)
   . helling (scheepswerf, Sytse Hoogeveen wie in bitûft skûtmakker )
   . de freia (melkfabriek freia, verhaal van jilles van de Veen)


. Navigatie midden:
   . hiem (
welkom op de website van feanwâlsterwâl)
   . sidemap (overzicht/navigatie onderwerpen website)
   . kontact (overzicht e-mail adressen)


. Navigatie beneden:
   . hiem
(welkom op de website van feanwâlsterwâl)
   . nijs (oud en nieuw nieuws,eerste ljipaai, aanbod koop woningen)
   . fytser (verhaal Fietser Sybren Jans van der Berg op De Wâl)
   . links (links naar verschillende dorpen)
   . bûtenfjild (Ottema-Wiersmareservaat met vele mooie foto's)
   . foto's (diverse foto's, o.a voetbalclub,schoolfoto's,actuele foto's)
   . skidnis (100 jaar geschiedenis familie Postma,en o.a. verslag van Anne Bos)
   . bedriuwen (bedrijven welke actief zijn in veenwoudsterwal)
   . fideo (video van de jaren '70, o.a. de oud bakker Pieter Klaver)
   . fryskegroun ( '
n Halve eeuw geleden, diverse mooie verhalen voor liefhebbers)

. Meer:
   . Actueel nieuws. E-mail:
   . Contact webmaster Feanwâlsterwâl

. Sponsor:
   . website
Feanwâlsterwâl mede mogelijk gemaakt door www.succesor.com
     en www.veritech.nl en www.retailmakelaar.nl

Feanwâldsterwâl

Feriening foar Doarpsbelangen Feanwâldsterwâl
Foarsitter: de hear D. Dijkstra tel. (0511) 475954 e-mail: r.dijkstra12@kpnplanet.nl
Siktaris: G.M. Bilstra. Koene Parmentierloane 1, 9269 VP Feanswâlden, Tel. (0511) 473080 e-mail joukegon@kpnplanet.nl

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbrêge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dûke-Lûk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bûtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl