hiem side map kontakt

Wolkom op de thűsside fan Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the Netherlands


De grens van Dantumadiel en Tytsjerksteradiel gaat dwars door Veenwoudsterwal,
de gemeente grens ligt op de "Wâlsterfeart " de zuidkant behoord toe aan de gemeente
Tytsjerksteradiel en de noordkant van de "Wâlsterfeart" behoord toe aan de gemeente Dantumadiel. 

Hotel café dukeluk

Brassbandexcelsior


Gereformeerde gemeente


Doopsgezinde gemeente


Hurdegaryp

Burgum

Nieuws uit eigen regio 
(www.wâldnet.nl)

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbręge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dűke-Lűk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bűtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl