hiem side map kontakt

Wolkom op de thûsside fan Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the Netherlands


Sytse Hoogeveen wie in bitûft skûtmakker 

Helling
Het is begrijpelijk, dat in een streek met nauwelijks verharde wegen maar wel met veel water, het
meeste vervoer over dat water ging. Hooi, gras, riet,  mest en vee, alles ging per schip in het Veenwoudsterwal rond de eeuwwisseling (1900).Men vond in die tijd zeker twaalf grote pramen "oan `e wâl"  en minstens een vijftigtal schouwen en vissersboten. Ook was er een aantal schippers met een eigen tjalk. Zo was Oane Tjalling van der Veen een modderschipper die tegen de winter ook één of twee ladingen turf naar Veenwoudsterwal bracht. Wie geen eigen praam bezat, kon er één huren van schipper Minne Tijes van der Wal, die op een vraag "baes hawwe jo ek in tichte pream foar my ", met een stalen gezicht kon antwoorden "Né, oan in tichte pream kin ik jo net helpe" Het is geen wonder dat deze waterrijke streek ook een eigen helling had. Wie nu zoekt om de plaats waar de helling zich bevond, vindt hen nauwelijks terug. De helling lag tussen de brug over de Wâlsterfeart en de spoorbrug aan het water wat nu nog het "Dûklûk" heet.  De vorm van dit water verraadt enigszins de plaats waar vroeger de schepen schuin vanaf de helling het water ingleden. De helling zelf is nog terug te vinden in een verhoging van het land. Vroeger moet dit terrein groter zijn geweest, maar de in 1866 aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Groningen sneed een flink stuk van de hellingfinne af. De woning waar de hellingbazen woonden staat er nog en wordt bewoond door Lenze Talma , een nazaat van de eigenaar van de vroegere sûkerfabriek, die zuidelijk van de helling stond. 


S.D.Hoogeveen Scheepswerf Veenwoudsterwal
(deze lag achter het café richting spoorbrug)


Scheepwerf te Veenwoudsterwal Vroeger als er een boot op de scheepswerf te Veenwoudsterwal
gebouwd werd plaatste men dit messing plaatje op de boot
Op het plaatje staat op te lezen:S.D. HOOGEVEEN BOOT & SCHEEPSWERF
VEENWOUDSTERWAL


Sibbele Westra (Sibbele fan Bauke'Maei) onderweg naar een "avondtûrke" in het buitenveld. De reis werd gemaakt, toen er nog bladeren aan de bomen zaten (december)
(foto van de jaren '70)


Foppe van der Veen brengt de stront "te buiten" 

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbrêge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dûke-Lûk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bûtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl