hiem side map kontakt

Wolkom op de thűsside fan Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the Netherlands


Fietser Sybren Jans van der Berg op De Wâl

Veenwoudsterwal.

Deze foto kan best eens ongeveer 70 jaar oud zijn. De fietser is Sybren Jans van den Berg, die leefde van 1862 tot 1944. hij fietst hier op De Wal te Veenwoudsterwal in westelijke richting. De man rechts op de foto, die hij pas heeft ontmoet, is Ham Wybrens Mellema uit Veenwouden, die in 1882 te Sybrandahuis ter wereld kwam. De woning links is het perceel De Wal 79 van Wopke en Henny de Jong-Bosma. Sybren Jans van der Berg was afkomstig van Bergumerheide, het huidige Noardbergum. Hij kwam daar ter wereld op 23 december 1862 als zoon van arbeider Jan Alberst van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema. Sybrens Jans van der Berg trouwde eind 19e eeuw met Wypkje Alders Robijn, geboren op 19 augustus 1865 en overleden op 24 juni 1915. Ze werd maar 49 jaar. De mensen liggen te Noardbugrum begraven. Wypkje Sikkema-boersma uit Veenwouden, een kleinkind van Sybrens Jans van der Berg herinnerd haar pake levendig. Door dan weduwnaar was deed Wipkje er geregeld huishoudelijk werk. Voor haar pake was al te netjes niet nodig. Vier broertjes van Sybren Jans van der Berg overleden heel jong; twee a drie weken na de geboorte. Een jongetje Alderdt werd bijna 5jaar. Voor zover Wypkje Sikkema-Boersma weet is dit jongetje verdronken. Twee dochters werden wolwassen; ze trouwden. Aaltje woonde later te Oldenboorn en Hendrikje, die met Feije Broersma in huwelijk trad. Dit gezin woonde te Veenwouden.

Het gezin Sybrens Jans van der Berg-/Wypkje Robijn woonde in de `ald Fernamje` te Feanwaldsterwal en naderhand westelijk nabij de wâldsterfeart. Als weduwenaar woonde hij in een woonark; het was een `hűs op in pream`. Dat onderdak lag aan de wal, aan de heidstreek en bij de foeke Rienks. Bij de Heidsteek had hij Sybren een perceeltje grond; hij verbouwde groente, was visser en dreef enige handel, onder andere in vis, peulvruchten en wordtelen en `beizemriis en slukstrie`. Hij moest bij Foeke Rienks vandaan, toen voornemers een dam in de vaart te leggen, serieus bleken. Sybren Jans van der Berg was de laatste jaren inwonend bij schoonzoon en dochter Feije Broersma/Hendrikje Broersma-van der Berg. Dit gezin woonde aan de Feintenslaan te Veenwouden toen Van der Berg op 18 maart 1944 op 81-jarige leeftijd overleed.Woning De Wal 79

De woning De Wal 79 is vermoedelijk 75 ŕ 80 jaar geleden gebouwd. Het gebeurde voor Sjoerd Jans Postuma, veelal Sjoerd farwer genoemd. Hij had z`n ververszaak aan de westkant van de woning; de ramen die we op de foto zien zijn na een verbouwing van het pand verdwenen. Sjoerd Jans Posthuma  was getrouwd met Grietje van der Kooi. Ze hadden drie kinderen. Zoon Jan Postuma werkte in Leeuwarden bij een schildersbaas. Jij overleed op 14 september 1938 op 49-jarige leeftijd te Veenwouden. Sievert Postuma was vroeger bakker te Heerenveen; zijn vrouw heette Pietje Beenen. Siede Posthuma, geboren en 1900, was verver in De Valom. Hij was getrouwd met Annechien Postumus. Siede Postuma overleed op 1 december 1986, zijn vrouw veertien jaar later. Sjoerd Jans Postuma overleed op 8 augustus 1942 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd. Hij was 54 jaar getrouwd met Grietje van der Kooi, die in 1944 overleed. Na Sjoed Jans Postma woonde in het verversperceel aan de Wal in het begin van de deriger jaren van de vorige eeuw (mei 1931 tot mei 1934) enkele jaren Arend Douma. Hij was groenteventer. Zijn vrouw heette Hiltje Wigarda. De kinderen Jimme en Sake waren te Hijum en Dronrijp geboren. “se hawwe der net sa lang wenne, se fielden har hjir net thűs”, hoorden we. De Douma`s verhuisden naar Achter de Hoven te Leeuwarden. Daarna woonden er onder andere Pieter Feitsma, in 1957 Wopke Kroes uit Kuikhorne. Na zijn overlijden woonde de weduwe Trijntje. Kroes-Koop daar. Vervolgens in 1944 fouragehandelaar Hendrik Seijes van der Veen en sinds 1966 de huidige bewoners Wopke en Henny de Jong-Bosma. 

Bron: Cosse Minnema
         Kollumer Courant

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbręge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dűke-Lűk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bűtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl