hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


PIETER KLAVER
Vooraan op Veenwoudsterwal stond de bakkerij van de ouders van Pieter Klaver. Al van jongsaf leerde Pieter Klaver bij zijn vader het bakkersvak. Het was een kleine bakkerij met voor in een kleine winkeltje dit stond onder beheer van de moeder van Pieter Klaver, zij was in haar jonge jaren onderwijzeres, maar toen ze met de vader van Pieter Klaver trouwde werd ze bakkersvrouw, zijn ouders overleden, toen stond Pieter Klaver er alleen voor de zaak en hij was echt plichtsgetrouw, voor een halfe brood of een pak beschuit fietste hij s avonds nog tot achter in de landen of het buitenveld. Pieter Klaver was een stille figuur, toen hij zelf bakte was hij een goeie bakker, we hebben foto's gemaakt van de speculaas-plank die Pieter Klaver vroeger gebruikte voor de sinterklaasspeculaasjes, graag hadden we een foto gehad van Pieter Klaver met de bakfiets of met de grote korf voorop, maar helaas is dit ons niet gelukt.

 

Pieter Klaver (klik op foto voor film)
    

Anna en Roel de Boer (klik op foto voor film) 

Roel en Anna de boer woonden ook aan het begin van Veenwoudsterwal, Roel de Boer had vroeger een peteroliekar.

Arend  en Griet  Couperus  (klik op foto voor film) 

Ook Arend en Griet Couperus woonde aan het begin van Veenwoudsterwal, thans woont hun dochter nog in het ouderlijke huis

Anna en Pieter Paulusma (klik op foto voor film)

Zo ook woonde Pieter en Anne Paulusma aan het begin van Veenwoudsterwal thans wordt het pand door een kleinkind van Pieter en Anna Paulusma bewoond (het gezin Pieter Paulusma)


Film van het jaar 1991 over Veenwoudsterwal hoe het vroeger was, In de hoofdrol boer Foppe van der Veen ( voor oud inwoners De Wal beter bekend als Foppe&Griet ), met werkzaamheden over melken van de koeien, het scherp maken van de zeis, het maaien met de zeis. Met bijzonder dank aan Anne v/d Veen.

De films dateren uit de jaren '70 Het is daarom goed denkbaar dat u bepaalde
personen herkent die inmiddels zijn komen te overlijden. Met de grootst
mogelijke voorzichtigheid hebben wij de film bewerkt. Mochten er bepaalde
rechten aan ontleend kunnen worden, dan kunt u contact opnemen
met info@veenwoudsterwal.nl

met bijzonder dank aan Geertje Ytsma

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl