hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


 

 Mail de webmaster als u wat heeft voor de website, hetzij foto's of film's
 info(ad)veenwoudsterwal.nl

Doarpsbelang Feanw‚ldsterw‚l
Foarsitter: de hear D. Dijkstra tel. (0511) 475954 e-mail: r.dijkstra12@kpnplanet.nl
Siktaris: G.M. Bilstra. Tel. (0511) 473080 e-mail joukegon@kpnplanet.nl

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl