hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


 Bron: fryskegea

Karakteristieken
Complex van natte, schrale graslanden, verlande petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en stroomdal van een oud riviertje, met op de beekdalflanken droge, schrale graslanden.

Bijzonderheden
Leefgebied van zeldzame dier- en plantensoorten. Vliegplaats van de Zilveren maan, een zeldzame dagvlindersoort. Groeiplaats van Galigaan en Gagel, broedplaats voor Buidelmees en Paapje en leefgebied van de Heikikker. In de Bouwepet zijn plaatselijk relatief grote hoogteverschillen in het maaiveld aanwezig. De bodem verbergt veel zwerfkeien van soms tonnen zwaar. Zwerfstenenmonument.

Ligging
Gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadeel, ten noorden van Hurdegaryp/Veenwoudsterwal en ten westen van Veenwouden.

Toegankelijkheid
In de noordelijke helft van het Ottema-Wiersmareservaat ligt een rondgaande wandelroute die het hele jaar toegankelijk is. Aan de zuidgrens van het complex ligt een fiets- en wandelpad vanaf de Ottemaweg naar Veenwoudsterwal/Veenwouden. In de Sippen-finnen ligt een rondgaande wandelroute van circa 2,5 km, die is opengesteld buiten het broedseizoen van 8 april tot 1 juli. Alleen per boot bereikbaar. 
De Bouwepet is gedurende het broedseizoen van 8 april tot 1 juli afgesloten voor het publiek, maar de rest van het jaar vrij toegankelijk. Wandelroute voor een deel gemarkeerd met zwerfkeien. Ongemarkeerde wandelroutes over de polderdijken.

Langs het fietspad op 800 meter vanaf de Ottemaweg staat bij de brug een informatiepaneel.

voor meer info zie (Bron:http://www.fryskegea.nl)

meer weten met mooie foto's klik hier!

 

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl